5 september 2021

 

Wauw, alles verandert zo snel dat het bijna moeilijk wordt om bij te benen, maar ik voel mij nu ongelooflijk gelukkig.  Ik voel in elke cel en in elke vezel van mijn lichaam dat het Licht de overhand heeft gekregen over de Duisternis. 

Ik juich en ik hef mijn energetisch glas op naar alle zielen die bewust en onbewust gestreden hebben voor de bevrijding van de planeet Terra.  Onze Aarde.  De Parel van dit Universum.  We hebben het gehaald!

De overwinning heeft enorme en fantastische gevolgen op ons leven ; op de manier waarop onze ziel zich zal ontkoppelen van ons lichaam wanneer het onze tijd is om dit aardse plan te verlaten ; wat er daarna gebeurt met onze ziel, en natuurlijk het heeft nu al gevolgen voor onze voorouders.  Dit alles is materie voor volgende artikels.

Maar nu ga je mij waarschijnlijk zeggen dat je er nog niets merkt.  Alles is nog moeilijk: mondmaskers, onlogische maatregelen, een virus dat nooit werd geïsoleerd, de enorme druk voor de prik, enz.

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat er verschillende soorten duistere krachten zijn.

 

 

Zo boven, zo beneden.  Zo beneden, zo boven.

Er zijn op Aarde (Terra) echt goede en liefdevolle mensen.
In het Universum zijn er wezens die echt goed en liefdevol zijn.
Sommige onder hen hebben mee gestreden om het behoud en de bevrijding van Terra.

Hier op Aarde zijn er mensen die hun goddelijke vonk afgezworen hebben en die het kwade rondom zich verspreiden.
Zo ook in het Universum heb je wezens die het nooit goed voor hebben gehad met onze planeet en haar bewoners.

De Poort van het Kwade is nu gesloten en de duistere krachten zijn ofwel vertrokken, ofwel hebben ze zich gekeerd naar het Licht en vragen massaal om heling.

Terra is nu bevrijdt van dit kwaad.

 

 

Het veld van duisternis

Daarnaast is er de duisternis die we collectief, over de eeuwen heen, hebben gecreëerd.  We zijn creators, weet je nog?  Deze duisternis hebben wij gecreëerd omdat we onbewust waren, en het ook gevoed en aangespoord werd door de andere duistere krachten die er baat bij hadden dat we onbewust, dom en slaafs bleven.

Het gevolg van onbewust te zijn, is dat onze trillingsfrequentie laag is.  Die verlaging gebeurt door o.a. negatieve gedachten, gevoel van waardeloosheid, niet goed genoeg te zijn, angst, boosheid, jaloezie, enz.

We hebben een veld van duisternis gecreëerd die een eigen leven is gaan leiden. Dat veld kan alleen maar bestaan wanneer die gevoed wordt.  Deze donkere kracht zoekt de zwakke plekken in mensen om hen aan te sporen tot moord, verslaving, onrechtvaardigheden, misbruiken, nog meer donkere gedachten, enz.  Het voedt zich met de angst en met de miserie van de mensen.  Dat is de enige manier voor dat veld van duisternis om te blijven bestaan.

We maken allemaal een periode in ons leven mee waar alles donker is.  Waar de moeilijkheden zich opstapelen en je voelt dat je in een diep, donkere put bent.  De moeilijkheden beginnen zich pas op te lossen wanneer je geleidelijk aan je lichtfrequentie verhoogt.  Wanneer je lichtfrequentie hoog is, hebben die donkere krachten geen vat op jou.  Ze moeten je  loslaten.

 

 

Maatschappelijk

Wanneer we vanuit deze perspectief kijken naar wat er sinds 1 1/2 jaar planetair gebeurt, is het overduidelijk wat er aan de hand is, en de oplossing is even zo duidelijk voor de hand.

Die duistere krachten hebben planetair de angst, de verwarring en de chaos nog meer aangewakkerd.  Vrij snel waren er mensen die smetvrees ontwikkelden ; anderen zijn tot op het moment dat ze hun 2 prikken kregen, niet meer uit hun huis geweest.  Puur uit angst.

Deze krachten willen de mensen in een zo laag mogelijke trillingsfrequentie houden, want alleen zo kunnen ze in leven blijven.

 

 

Wat dienen we collectief te doen?

Juist, ja: uit de angst stappen en onze trillingsfrequentie zo hoog mogelijk verhogen.

De donkere krachten die onze planeet bezetten gedurende duizenden jaren, zijn weg.  Het enige dat jou nog tegenhoudt om je als een vrij en soeverein mens te gedragen, zijn je denken en je angsten.  Laat ze los en al wat niet liefde, vrede en harmonie is, zal verdwijnen als sneeuw voor de zon.  Dit is een belofte.

De enige vraag die nu gesteld wordt, is: hoelang willen we er over doen om ons als een vrij en soeverein mens te gedragen?

 

 

En jij?

Hoelang wil jíj er over doen om je te bevrijden van je angsten en je beperkende ideeën?

Hoelang wil je nog in die matrix leven?  De muren zijn geslopen.

Het is nu aan jou om uit je angsten te stappen.  Niemand kan dat voor jou doen.

Indien jij het wenst, begeleid ik je verder op het pad van angst naar liefde.

 

 

Lees ook

Je liefdesfrequentie verhogen, doe je zo!

Paradijs op Aarde

De Spirituele Krijger

 

Easy Facebook Like Button