Op 19-jarige leeftijd kwam ik voor het eerst in contact met yoga en sindsdien heb ik de waarde ervan dag na dag mogen ervaren.  Het is een mooie ‘tool’ die mij geholpen heeft om van mijn zwakte mijn sterkte te maken, namelijk mijn grote gevoeligheid.

In 2002 vond ik het belangrijk om iets waardevols aan de volgende generatie door te geven, en het was voor mij vanzelfsprekend dat ik yogalessen aan kinderen van 6 tot 12 jaar zou geven.  Zo werd Huis van Eden gecreëerd en werkte ik in bijberoep als yogadocente voor kinderen.  Later, op herhaaldelijk aanvragen van de ouders, bood ik yoga lessen aan volwassenen en aan senioren.

In 2011, 2012 en 2013 kwam ik op TV (Man bijt Hond, Telefacts en JimTV) ivm met kinderyoga en yoga.

Al snel merkte ik dat ik met yoga helende resultaten bereikte zowel bij de kinderen als bij de volwassenen.
Daarom ben ik me verder gaan verdiepen in het helend aspect ervan.

Wat startte met (kundalini) yoga, ademhalingstechnieken, relaxatie- en meditatietechnieken werd gevolgd door opleidingen als energie healing, creatieve- & aandachtstherapie, en sjamanisme.

In 2018 richtte ik de praktijk Go for Healing.  De nieuwe benaming van de praktijk stemt meer overeen met het werk dat ik deze laatste jaren deed. 

Ik heb vele jaren geleden de overstap gemaakt van mijn energie vergende job in de bedrijfswereld naar het minder stressvol bestaan en het zingevend healingswerk.

Door de combinatie van jarenlang praktijkervaring en meer gespecialiseerde opleidingen heb ik mij steeds verder kunnen verdiepen in de energetische systemen van de mens en zijn spiritualiteit.

Het leven is een grote reis met boeiende, vreugdevolle, maar ook met moeilijke en triestige episodes.
De manier waarop je hier op reageert maakt het grote verschil!

Mijn missie is om jou te helpen een gelukkig leven te creëren door jouw grootste potentieel in welzijn en bewustzijnsgroei te ontwikkelen.  Ik begeleid je in het leren vertrouwen in je eigen wijsheid, de wijsheid van je lichaam en in je intuïtie.

Het is een eer voor mij om mijn bijdrage te kunnen leveren aan jouw wel-zijn en geluk.

 

 

Shamanic Counselor (Diploma)

Belgische School voor sjamanisme (2017 - 2019)

"Meer dan tienduizend jaar geleden al ontdekten onze voorouders over de hele wereld hoe ze het menselijk verstand en hun geestelijke gaven maximaal konden benutten voor genezing en het oplossen van problemen.  De opmerkelijke methodes die ze daarvoor ontwikkelden, worden tegenwoordig als “sjamanisme” benoemd, een term die van het Siberische woord “sjamaan” (shaman, uitgesproken als shah-mahn) is afgeleid.

Een sjamaan is een soort archaïsche psychotherapeut (therapevein = Grieks voor verzorgen en psyche = ziel, dus een archaïsche verzorger van de ziel) die befaamd is doordat hij/zij trance-reizen onderneemt naar verborgen werelden die anders enkel gekend zijn via mythes, dromen en bijna-dood ervaringen.

Wij volgen een eigentijds ritueel volgens de methode van Michael Harner dat aangepast is aan onze moderne westerse samenleving."
- Extract van de website van de BSVS -

 

 

Spiritual coaching & Breathwork Practitioner (Certificaat)

Practical Mysticism for Personal Mastery (Certificaat)

Sundoor School of Transpersonal Education (2017)

Ik heb mijn opleiding gevolgd bij Peggy Dylan die internationaal befaamd is.

Ze is één van de pioniers van Rebirthing (zowel "droge" rebirthing als in het water) in de jaren ’60-'70 van vorige eeuw.  
In publicaties wordt ze een praktische mysticus genoemd.

 

 

Creatieve- & Aandacht therapie (diploma behaald met grote onderscheiding)

Balans, Centrum voor agogische vorming & opleiding (2008 - 2011)

Ik heb Marleen leren kennen tijdens de opleiding Creatieve Therapie in Balans (Gent) waar ik docent en opleidingsverantwoordelijke ben. Wat me van haar is bijgebleven is haar geduldig, bewust en met aandacht kunnen aanwezig zijn, het respect, de sereniteit en de oprechte interesse waarmee ze de cliënt benadert en het creatief en op maat kunnen sturen van het therapeutisch proces.”
- Nadia Belsack, Opleidingsverantwoordelijke en zelfstandige psychologe, Dilbeek -

  

 

Energy Medicine

Dit is een healing systeem dat rekening houdt met al de verschillende energiesystemen van de mens.
Door hierop te werken stimuleren we het zelfhelend vermogen van het lichaam. Omdat we op al die energiesystemen werken, vindt er heling plaats, niet alleen fysiek, maar ook ook het emotioneel, psychisch en spiritueel vlak.
Dit systeem is aanvullend op de Buqi: het chinees heling systeem (bij wijlen Dr. Shen).

Ik heb mijn opleiding gevolgd bij Donna Eden die internationaal befaamd is. Ze is een pionier op het gebied van energetische geneeskunde met meer dan veertig jaar ervaring.

 

 

Kundalini Yoga Docent

2002 - 2014 : Kinder-, familie-, volwassen- en senioren yoga

Tijdens de healingssessies wordt er ook gebruikt gemaakt van yogische meditatie- en ademhalingstechnieken

  

Pin It