Wij zouden graag het volgend thema willen aansnijden: de leerling.

De goddelijke leerling is iemand die de weg volgt die zijn hart en zijn ziel hem aansporen te volgen.

Pin It

 

 

Ik schrijf niet zo dikwijls over mezelf, maar deze maand doe ik een uitzondering op de regel.

Mensen die mij kennen weten dat ik niet zo gauw woedend word, maar een paar weken geleden verkeerde ik in een tomeloze woede.

Pin It

 

Lijd jij ook aan slapeloosheid? Weet dat je niet de enige bent. Zelf heb ik er jaren aan geleden. Als kind al. Maar geen paniek, je kan wel degelijk iets aan doen zonder dat jij je toevlucht moet zoeken in slaappillen voor de rest van je leven.

Pin It

 

Stress is een belangrijke factor in je leven waar je zeker rekening mee moet houden.

Velen onder ons ervaren stress op het werk al doen we meestal ons werk wel graag.  Meestal gaat het niet alleen over het werk zelf, maar veelal om de omliggende factoren die stress teweeg brengen.

Pin It

 

De eerste keer dat ik een Indiaan van een zekere leeftijd zich hoorde voorstellen, rolden de tranen over mijn wangen.

Waarom ?

Hij stelde zich niet zomaar voor.
Hij vertelde over de bomen, de rivier en de berg die rond zijn huis zijn.

Pin It