14 april 2020

 

Sinds de pandemie begonnen is, word je 's morgens, 's middags, 's avonds en alle uren daartussenin overspoeld met het aantal doden per dag die veroorzaakt zijn door Covid-19.

Ik stelde mij de vraag: "de cijfers die men ons geeft, die staan ten opzichte van wat?"  Daar ben ik op zoek gegaan.

De cijfers laten zien dat het sterftecijfer deze laatste 10 jaar stabiel blijft in Vlaanderen:

2009 9.54 

2009: het jaar van de Mexicaanse griep. Inclusief de 19 mensen die aan deze ziekte stierven: mensen die niet verzwakt waren door hun hoge leeftijd of door andere, onderliggende aandoeningen.

2010 9.30 

 

2017 9.60 

 

2018 9.70 

 

 

Volgens STATBEL en Zorg & Gezondheid zijn 63 397 inwoners in 2018 gestorven in Vlaanderen.

Per maand is dat gemiddeld 5 210,71.

Het punt is dat men ons een vertekend beeld geeft door ons elk uur van de dag te overweldigen met sterftecijfers.

Bij de dagelijkse updates die je hoort, worden de effectieve sterfgevallen ten gevolge van het virus gegeven, de sterfgevallen die vermoedelijk ten gevolge zijn van het virus, en ... al de andere sterfgevallen.  Alle overlijdens worden opgenomen in de statistieken.

Zal het sterftecijfer voor 2020 veel hoger liggen dan de gemiddelde 5 210,71 sterfgevallen per maand in Vlaanderen?  We zullen het pas echt weten in juli 2021.

Laat je niet overweldigen door de dagelijkse porties cijfers die je via de radio en TV hoort.  Probeer het te bekijken vanuit een breder perspectief.  Doe wat moet om je te beschermen, maar ga vooral niet in de angst en nog minder in de hysterie.

Na deze koude en rationele introductie kom ik tot het thema van mijn artikel: het is nu een heel moeilijke tijd om te sterven en te rouwen.

 

 

Factoren die het sterven moeilijk maken

Plots overlijden

Voor diegene die plots sterft, is het emotioneel, psychologisch en spiritueel een zware schok.  De mens die plots sterft, heeft geen of te weinig tijd gekregen om zich op zijn/haar dood voor te bereiden. Er kan angst, woede, verwarring, en zelfs ontkenning heersen bij de ziel die plots sterft.

 

Angst en eenzaamheid

Momenteel zijn er heel veel mensen die alleen sterven.

De mensen die in een rusthuis leven, hebben al een maand, of soms langer, hun familie of vrienden niet meer gezien.  Ze sterven eenzaam op hun kamer.

In het ziekenhuis door al de stress, angst, pijn en verwarring is het ook moeilijk om in vrede te sterven.

Er is de angst voor het onbekende waarin ze alleen gaan bij het sterven.

 

Verdriet bij het loslaten van het leven

Naast angst, is verdriet dikwijls een heel reële emotie bij het loslaten van het leven.

Verdriet om de kinderen achter te laten.

Verdriet om de ouders achter te laten.

Verdriet om de partner achter te laten.

Verdriet omdat er geen tijd meer is om de onafgewerkte zaken af te ronden.

 

Geen ondersteuning

Meestal krijgt diegene die sterft, de steun van zijn familie, vrienden, priester, lama, rabbijn, of iemand die die rol op zich neemt.

Dit valt tijdens deze pandemie bijna volledig weg, waardoor de overgang voor de stervende moeilijker is.
Niet alleen de overgang, maar ook de weg naar "Voorouderschap".

 

 

Voor diegenen die achterblijven

De nabestaanden hebben ook veel verdriet bij het verlies van een dierbare overledene.

Je verliest misschien niet één dierbare, maar verschillende mensen kort achter elkaar.  Dat is een klop van de hamer op je hoofd en in je hart.

Door het feit dat we niet meer samen mogen komen, wordt het ritueel rond het heengaan van je dierbaren tot het strikt minimum gebracht.

Dat is een groot nadeel voor jou en je dierbare overledene.

Het ritueel rond de begrafenis helpt de nabestaanden en de overledenen.
Voor jou als nabestaande om het heengaan van een dierbare te verwerken.
Het ritueel helpt je dierbare om zijn weg in het hiernamaals te vinden.

Nu krijg jij niet de tijd en de ruimte om werkelijk afscheid te nemen, om te rouwen en om je overledene te eren.

Voor diegene die heengaat, is de weg om van een gestorvene naar een Voorouder moeilijker.

Betekent dit dat al diegenen die tijdens de pandemie sterven, gekwelde zielen zijn, die geen rust vinden?
Niet noodzakelijkerwijze.  Sommige mensen hebben eerder over hun sterfelijkheid nagedacht, en zijn in vrede indien ze nu sterven. Ook al is het vroeger dan ze dachten.  Deze mensen zullen de overgang gemakkelijker maken, en waarschijnlijk weten ze instinctmatig hoe de transitie te maken.

 

 

En nu?

Over het algemeen maken de factoren die ik eerder opsomde, het moeilijker voor de meeste mensen.

Jij kan nú iets doen om jouw gestorven dierbare te helpen.

  Steek elke dag een kaarsje aan of gebruik een noveen kaars

  Stuur een positieve gedachte die je luidop uitspreekt naar je overleden dierbare

  Je kan ook een gebed opzeggen vanuit je hart

  Zet een bloemetje bij de kaars voor de overledene

 

 

Je hebt nood aan

  een ritueel voor jouw overleden dierbaren?

  een begeleiding en/of een luisterend oor bij je rouwproces?

 

Je kan een afspraak maken voor een online begeleiding.


 

 

Vind je dit artikel interessant?
Stuur je het door naar familie, vrienden, buren en kennissen?
En/of plaats een dikke duim hieronder 
Dankjewel! laughing

 

Lees ook

Het belang om de laatste wens van een stervende te respecteren

4 Redenen waarom een altaar maken voor je overleden dierbaren een troost kan zijn

Je voorouders: de missing link

Je voorouders zijn meer dan je grootmoeder en grootvader

 

 

 

In dit gratis e-Book, "Ken de waarheid over je voorouders, waardoor je leven soepel verloopt", lees je:

  wie je voorouders zijn
  waarom het belangrijk is om hen te erkennen
  waarom zij jou nodig hebben
  waarom heb jij hen nodig

En natuurlijk ook, wat kan jij doen om de energieblokkade die in jouw familie is, en die jou belet om een gemakkelijk en gelukkig leven te leiden, te deblokkeren zodat de vrij gekomen energie beschikbaar is voor jou.

 

Ja, ik wil dit gratis e-boek!

 

 

Easy Facebook Like Button